Politika jakosti

Společnost fgFORTE s.r.o. se zaměřuje na výrobu, prodej a servis olověných akumulátorů a různých druhů průmyslových baterií a bateriového příslušenství.

Vedení společnosti fgFORTE s.r.o. vyhlašuje politiku jakosti na podporu uplatňování systému managementu jakosti v souladu s kriteriální normou ISO 9001 jako funkčního nástroje řízení firmy a naplnění firemních strategií. V souvislosti s řízením firmy je politika jakosti považována za neoddělitelnou součást všech provozních procesů a má účinně pomáhat posílení pozice firmy u všech stávajících zákazníku a vést k potenciálním akvizicím na nových trzích.

Nedílnou součástí politiky jakosti je také orientace na šetrné chování v oblasti ekologie a důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci během vykonávání veškerých firemních aktivit. 
Z tohoto důvodu je politika jakosti úzce svázána i s naplňováním řízení systému ekologie dle normy ISO14001 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví OHSAS18001, které vedení společnosti považuje za zásadní direktivy úzce související s vizemi a strategiemi firemních činností.

Politika jakosti stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality dodávaných produktů a služeb a rovněž zajištění maximální spokojenosti zákazníků. Dále je významně determinována požadavky na řízení aktivit způsobem šetrným k životnímu prostředí a s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Základními prvky politiky jakosti fgFORTE s.r.o. jsou odpovědný přístup, odborná způsobilost a orientace na zákaznické potřeby a směřují k naplnění následujících cílů:

  1. Zajištění špičkové kvality výrobků
  2. Zabezpečení rychlých a spolehlivých dodávek
  3. Organizace technické podpory a odborného poradenství
  4. Garantování odpovídající záruky a poprodejního servisu
  5. Zajištění spokojenosti zákazníka a implementace zákaznických potřeb do strategií firmy

Politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance firmy fgFORTE s.r.o. a záměrem vedení společnosti je trvale prověřovat efektivnost svých činností a pravidelným vyhodnocováním a odpovědným plánováním maximálně naplnit její cíle.

 


Ing. Pavel Fišer
Jednatel společnosti

img+420 571 891 141

Projekty podporované z fondů EU

Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022

Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím