Společnost

Od doby, kdy začala společnost fgFORTE s.r.o. aktivně působit na českém trhu, uplynulo již mnoho let. Za uplynulé období jsme dokázali, že průmyslové akumulátory fgFORTE patří mezi špičkové produkty a získali jsme pověst spolehlivé firmy s kvalitním zázemím a vysokým stupněm odbornosti. Nebyla to jednoduchá cesta, ale díky poctivému přístupu a houževnaté práci celého týmu jsme se mohli podílet na významných realizacích pro renomované obchodní partnery. Velmi si vážíme úspěchů, které jsme dosáhli, protože víme, jak pečlivě si v dnešní době každý vybírá své dodavatele. Pro oblast napájení průmyslovými akumulátory to platí vrchovatou měrou, neboť je zpravidla klíčová pro zajištění a udržení spolehlivého provozu většiny hospodářských odvětví.

Naše strategie se dlouhodobě odvíjí od vašich potřeb, a protože si uvědomujeme, jak rozdílné mohou být, snažíme se v maximální možné míře o individuální přístup. Ti z vás, kteří nás znají delší dobu, vědí, že se vždy snažíme nalézt nejvhodnější řešení a jednáme prostě a přímo ve vašem zájmu. Zkrátka tak, abychom byli nápomocní na vaší cestě k úspěchu.

Hlavní výhody, které získáte při spolupráci s fgFORTE s.r.o. jsou:

  • Vysoká kvalita všech produktů díky osvědčeným technologiím a důsledné vstupní a výstupní kontrole
  • Kontinuální vývoj a inovace zaváděné do reálné praxe
  • Dodatečná technická podpora a odborné poradenství
  • Rozšířené záruky, poprodejní servisní činnosti a individuální komunikace

Budeme velmi rádi, pokud s námi budete i v osobním kontaktu a dáte nám důvěru a možnost podílet se na optimalizaci vašich výrobních a provozních systémů.

img+420 571 891 141

Projekty podporované z fondů EU

Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022

Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím